Zobrazit profil uživatele Miriam Miková na LinkedIn

 

Motivujme sa

 

Inšpirácia od Baťu

 

"Baťa priamo nútil svojich spolupracovníkov, aby sa vzdelávali. Vzdelanie, školenie a tréning neboli položky, ktoré podnik znižuje ako prvé, keď  "nie sú peniaze". Vzdelanie je investícia, strategický nástroj k zlepšeniu výkonu a konkurencieschopnosti - v správne organizovanom podniku. V nesprávne organizovanom podniku (tradičná príkazová hierarchia námezdného typu) sú výdaje na vzdelanie vyhodenými peniazmi: mozgy v takom podniku hrajú len podradnú rolu."

 

Zelený, M.: Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa. UTB, Zlín 2001, s.9.

 

1. slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu

© 2014 Všetky práva vyhradené.

webdesign: webwiz